Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Kamerstuk 32757-158)

32757-169
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Kies periode

tot Toepassen