Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

2020P00868

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten

2020P00704

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

2020P00701

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

2020P00702

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

2020P00705

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Waterwet

2020P00699

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

2020P00700

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

2020P00693

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

2020P00703

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

2020P00698

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

2020P00697

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

2020P00694

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

2020P00695

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

2020P00696

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (35250)

2020P00691

Brieven regering

21 jan 2020

Inzet van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC Holland Marketing) voor de periode 2020-2023

2020D01803
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

35352 Verslag inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

35352-5
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamervragen

21 jan 2020

Onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake de correspondentie tussen het KNMI en CLINTEL (2019Z26055)

2020D01798
Indiener Thierry Baudet
Kamerlid FvD

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 23-24 januari 2020 te Zagreb (Kamerstuk 32317-582)

2020D01800
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

35211, bijgewerkt t/m nr. 9 (Tweede NvW d.d. 21 januari 2020)

2020D01801

Kamervragen

21 jan 2020

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de crash van Turkish Airlines op Schiphol in 2009 (Rtlnieuws.nl, 20 januari 2020)

2020D01794
Indiener Remco Dijkstra
Kamerlid VVD

Besluitenlijsten

21 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure Aanbieden van een briefing over de kwetsbaarheid in de producten Citrix op 21 januari 2020

2020D01792

Kamervragen

21 jan 2020

Het beveiligingslek in Citrix software (Telegraaf.nl, 17 januari 2020)

2020D01797
Indiener Kees Verhoeven
Kamerlid D66

Kies periode

tot Toepassen