Toezeggingen

Zoekresultaten (200)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Buitenlandse Zaken

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt een besloten technische briefing toe over steun aan activisten.

TZ202404-034

Toegezegd aan Dobbe, S.E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister zegt een vertrouwelijke technische briefing toe over exportbeperkende maatregelen op het gebied van halfgeleidertechnologie en de afweging tussen nationale veiligheid en economie daarbij.

TZ202402-164

Toegezegd aan Tuinman, G.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe verder in gesprek te gaan met VN-organisaties over hun inzet ten aanzien van lokalisering en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren in de volgende scorekaarten multilaterale organisaties.

TZ202305-091

Toezeggingen

Toezegging bij Humanitaire hulp

Toezegging bij Humanitaire hulp. De minister zegt toe goed te kijken naar de verdeling van het budget voor humanitaire hulp in Noord-West Syrië en de Kamer daarover te informeren.

TZ202305-085

Toezeggingen

Toezegging bij Internationale Klimaatstrategie

Toezegging bij Internationale Klimaatstrategie. De minister voor Klimaat en Energie informeert de Kamer in het voorjaar over de doelstellingen bij scope 2 en scope 3-emissies

TZ202304-010

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij MH17

Toezegging bij MH17. De minister van I&W zal een brief sturen aan de Kamer over de implementatie van de aanbevelingen in het rapport inzake MH17 van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het vliegen boven conflictgebieden. De minister van Buitenlandse Zaken zal hem vragen daarin ook in te gaan op de motie-Amhaouch/Kröger (24804, nr. 109) over

TZ202406-070

Toegezegd aan Paternotte, J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer bij de memorie van toelichting bij de begroting door middel van factsheets te informeren over revolverende fondsen, onder meer over de omvang, looptijd

TZ202402-028

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om de Kamer in het verslag van de eerstvolgende Raad Buitenlandse Zaken te informeren over de stand van zaken van de motie inzake het maatschappelijk middenveld in Afghanistan.

TZ202406-041

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe de Kamer bij voorkeur eind 2023 te informeren over de uitvoering van de motie-Dassen/Van der Lee over het vergemakkelijken van de afgifte van noodvisa voor journalisten (Kamerstuk 35663, nr. 27).

TZ202309-079

Toezeggingen

Toezegging bij Commissiedebat Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

Toezegging bij Commissiedebat Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid. De Kamer ontvangt nog voor het tweeminutendebat een brief over de persoon van de voorzitter van het burgerforum.

TZ202306-320

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister bespreekt de zorgen omtrent de mogelijke indirecte export van wapens naar Sudan in relatie tot het Verdrag van Aken met Duitsland, Frankrijk en Spanje en koppelt de Kamer daar uiterlijk voor het jaarlijkse commissiedebat Wapenexportbeleid over terug.

TZ202406-005

Toegezegd aan Dobbe, S.E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister informeert de Kamer via de geannoteerde agenda's van de RBZ Handel over de voortgang van de implementatie van de CSDDD en hoe het toezicht vorm wordt gegeven.

TZ202406-004

Toezeggingen

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

Toezegging bij Mensenrechtenbeleid. De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een brief te sturen over het Nederlandse standpunt inzake de genocide-zaak van Oekraïne tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof en mogelijke consequenties voor de erkenning van andere genocides.

TZ202309-080

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe de Kamer op hoofdlijnen te zullen informeren over de uitkomst van het onderzoek naar het lekken door ambtenaren van het ministerie van vertrouwelijke stukken naar de pers en een anonieme brief in een rechtszaak.

TZ202402-118

Toegezegd aan Roon, R. de

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd). De minister zegt toe om samen met de minister van Defensie een appreciatie te sturen van het Clingendaelrapport over de toekomst van EU-missies, en daarbij specifiek in te gaan op de EU-trainingsmissie

TZ202405-049