Toezeggingen

Zoekresultaten (260)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Voetbal en veiligheid

Toezegging bij Voetbal en veiligheid. De minister informeert de Kamer, zo mogelijk nog voor de volgende 'Voetbalbrief', over welke clubs per wedstrijd een vergunningplicht hebben en welke clubs een 'vierhoek'.

TZ202405-063

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister komt in de jeugdbrief van december 2023 terug op de vraag van het lid Maeijer over de inzet van het netwerk en het opstellen van een familieplan om uithuisplaatsing te voorkomen.

TZ202311-005

Toegezegd aan Maeijer, V.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe de cijfers met betrekking tot de workload-daling eind 2023 en wederom voor een nog te plannen jeugddebat in 2024 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-002

Toegezegd aan Westerveld, E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe schriftelijk terug te komen op de rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het terrein van jeugdbescherming, en de wettelijke grondslag daarvoor.

TZ202311-001

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe in de jeugdbrief die hij in december 2023 naar de Kamer zal sturen ook in te gaan op het toekomstscenario, met daarin de stand van zaken van de proeftuinen, informatie over of er op dit moment financiële of andere beletselen bestaan waardoor die proeftuinen niet kunnen blijven bestaan, en hoe

TZ202311-004

Toezeggingen

Toezegging bij Jeugdbescherming

Toezegging bij Jeugdbescherming. De minister zegt toe een volgende jeugdbrief in december 2023 naar de Kamer te sturen.

TZ202311-003

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe in diverse brieven die voor de zomer van 2024 komen, in te gaan op de volgende punten: de suggestie van het lid Ellian voor een oplossing voor zelfmelders die een korte straf opgelegd hebben gekregen, de uitvoering van de motie het lid Van Nispen c.s. over een pakket

TZ202405-033

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor de zomer van 2024 te informeren over de wijze waarop hij uitvoering gaat geven aan het amendement van de leden Ellian en Wilders over de uitbreiding van de hoogbeveiligde cellencapaciteit in Vught en het uitwerken van alternatieven.

TZ202405-032

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer in de eerste helft van juni zijn reactie te sturen op het advies van de Raad van State inzake de penitentiaire beginselenwet en daarbij in te gaan op de procedurele mogelijkheden.

TZ202405-031

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer in juni 2024 te informeren over de mogelijkheden voor dagbesteding op de nieuwe afdeling voor jongvolwassenen in het justitieel complex in Almelo.

TZ202405-030

Toezeggingen

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs

Toezegging bij Gevangeniswezen en tbs. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van het systeem van zelfmelders, die eind 2024 wordt afgerond, en daarbij ook in te gaan op het overnemen van buitenlandse vonnissen.

TZ202405-029

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer over de kosteloze naamswijziging voor groepen zoals geadopteerden begin 2025 te informeren.

TZ202404-102

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over het strafbaar stellen van de voorbereidingen van kinderontvoering waarbij het kinderen van 12 jaar en ouder betreft.

TZ202404-101

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer rond de zomer te informeren over hoeveel aangiftes tegen kinderontvoering worden onderzocht en vervolgd, en in hoeveel gevallen daarvan een straf ten uitvoer wordt gelegd.

TZ202404-100

Toezeggingen

Toezegging bij Personen- en familierecht

Toezegging bij Personen- en familierecht. De minister voor Rechtsbescherming zegt toe om samen met de minister van Buitenlandse Zaken te onderzoeken of het mogelijk is de Kamer een geanonimiseerd overzicht te verstrekken van inspanningen inzake internationale kinderontvoeringen en daarbij ook de voortgang van de motie-Van Nispen c.s. te betrekken

TZ202404-099