Toezeggingen

Zoekresultaten (1.378)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Openstaand

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in de volgende rapportage Wapenexport (in 2024) nader in te gaan op de mogelijkheden om in te grijpen in de werking van de Regeling algemene vergunning NL009.

TZ202311-040

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer aansluitend op de rechtszaak ter zake, per brief te zullen informeren over de zienswijze van de directie DJZ/IR van het ministerie op het concept van medeplichtigheid bij de toetsing van wapenexport, indien er 'gerede kans' bestaat

TZ202311-039

Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W.

Toezeggingen

Toezegging bij Situatie in Gaza

Toezegging bij Situatie in Gaza. De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe dat zij de Kamer voor het einde van het jaar zal informeren over de mogelijkheden - juridisch en anderszins - om iets te doen tegen het geweld vanuit de illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

TZ202311-038

Toegezegd aan Piri, K.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. De minister stuurt in het eerste kwartaal van 2024 een brief over vakantieparken en de afspraken met de regio's daarover.

TZ202310-004

Toezeggingen

Toezegging bij Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 36410-IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 36410-IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024) antwoord 1e termijn + rest. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Van der Lee (GroenLinks) om het nodige ambtelijk voorwerk

TZ202310-048

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de Najaarsnota 2022 (36250)

Toezegging bij Debat over de Najaarsnota 2022 (36250). De minister zal de Kamer medio 2023 een hoofdlijnennotitie met voorstellen tot aanpassingen van de Comptabiliteitswet sturen.

TZ202306-268

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal bij de indiening van het wetsvoorstel de Kamer ook informeren over op welke wijze de verscheidenheid en de diversiteit in de sector kan worden vergroot en wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

TZ202305-032

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal ten aanzien van het wetsvoorstel een mkb-toets uitvoeren en de Kamer informeren over de wijze waarop en wat dat voor consequenties heeft voor de planning van het wetsvoorstel.

TZ202305-031

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal de evaluatie van de extraterritorialekostenregeling die al uitgevoerd wordt uiterlijk voor half juni 2024 naar de Kamer sturen.

TZ202311-035

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal een aanvullende brief ter verdieping aan de Kamer sturen over het voorstel om in de wet een vrijstelling op te nemen voor de uitkering op basis van de Wet uitkeringen

TZ202311-034

Toegezegd aan Grinwis, P.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal de Kamer begin volgend jaar (2024) een brief sturen over de praktische aanpak ten aanzien van het voorstel om een recht op inzage van het volledige fiscale dossier met bezwaar- en

TZ202311-033

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7)

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidscoherentie voor ontwikkeling (CD 6/7). De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van november 2023, te informeren over de stand van zaken inzake hulpverlening in Afghanistan.

TZ202310-158

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn

Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024, Wet minimumbelasting 2024 (36369) en Fiscale verzamelwet 2024 (36342) behandeling in 1 termijn. De staatssecretaris zal in het aanvullend onderzoek ten aanzien van dividendstripping ingaan op de situatie in Denemarken en daarbij ook kijken naar de houdsterperiode. De staatssecretaris zal de Kamer informeren

TZ202311-032

Toegezegd aan Omtzigt, P.H.