Toezeggingen

Zoekresultaten (179)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister zegt toe uit te vragen bij werkgevers hoe O&O-fondsen worden ingezet met betrekking tot arbeidsmigranten, statushouders en Oekraïners en dit in de tweede helft van 2024 terug te koppelen aan de Kamer.

TZ202404-073

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister gaat kijken hoe zij het overzicht van knelpunten in de stand van de uitvoering inzichtelijker kan maken en neemt dit mee in de volgende stand van de uitvoering.

TZ202404-022

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister zegt toe te beschouwen of de belangen van flexkrachten voldoende worden meegenomen bij medezeggenschap.

TZ202402-010

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe kort na het zomerreces meer informatie te sturen over de bredere baten van SZW-beleid, waarin ook het Berenschot-rapport MKBA Loonkostensubsidie wordt meegenomen.

TZ202405-014

Toegezegd aan Dijk, I. van

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe een precisering toe te sturen wat betreft de extra middelen die nodig zijn om variant 3 (beschreven in Kamerstuk 34352-307) te kunnen financieren.

TZ202405-013

Toegezegd aan Palmen, S.T.P.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Participatiewet

Toezegging bij Participatiewet. De minister zegt toe begin 2025 meer inzicht te geven in de opties die er zijn omtrent financiering van beschut werk, waaronder financiering op basis van realisatie.

TZ202405-012

Toegezegd aan Dijk, I. van

Toezeggingen

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. De minister zegt toe rond februari 2024 terug te koppelen hoe signalen uit de samenleving worden meegenomen in de vormgeving van de Nederlandse imamopleiding.

TZ202310-046

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe de Kamer in het najaar van 2023 te informeren over de financiering van de arbeidsmarktinfrastructuur.

TZ202211-025

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid - voortzetting. De minister zegt toe de Kamer te informeren over voortgang van de arbeidsmarktinfrastructuur in het voorjaar van 2023.

TZ202211-022

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister neemt in de voortgangsbrief sociaal-medische beoordelen mee op welke manier de intensivering van begeleiding van flexkrachten in de eerste twee jaar ziekte plaatsvindt.

TZ202404-222

Toegezegd aan Patijn, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister komt in het najaar terug op de vraag van het lid Patijn over ontslag na twee jaar ziekte van 35-minners in de voortgangsrapportage in relatie tot de memorie van toelichting bij de start van de WIA.

TZ202404-221

Toegezegd aan Patijn, M.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister neemt het betrekken van de private sector bij het wegwerken van achterstanden mee in de voortgangsbrief sociaal-medisch beoordelen.

TZ202404-220

Toegezegd aan Flach, A.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister neemt gegevensdeling mee in het gesprek met het UWV en koppelt dit in de voortgangsbrief sociaal-medisch beoordelen terug aan de Kamer.

TZ202404-219

Toegezegd aan Kort, A.H.J. de

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister komt in de voortgangsbrief sociaal-medische beoordelen terug op wat er nodig is om WIA-dwangsommen af te schaffen.

TZ202404-218

Toegezegd aan Esser, E.R.F.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid

Toezegging bij Arbeidsongeschiktheid. De minister gaat in de volgende voortgangsbrief sociaal-medisch beoordelen dieper in op sociaal-medische centra.

TZ202404-217