Toezeggingen

Ministers en staatssecretarissen doen soms toezeggingen tijdens overleg met de Kamer. Dit kan gebeuren in een plenaire vergadering, een commissiedebat, een wetgevingsoverleg of een notaoverleg. De bewindspersoon belooft dan bijvoorbeeld een notitie, wetsvoorstel of een brief naar de Kamer te sturen. De griffie houdt bij welke mondelinge toezeggingen bewindspersonen doen.

Op deze pagina staan alle mondelinge toezeggingen die bewindspersonen aan de Tweede Kamer hebben gedaan. Per toezegging is te zien wie deze heeft gedaan, de inhoud, de termijn van uitvoering en de status. Toezeggingen zijn afgedaan zodra de Kamer hier schriftelijk het resultaat van heeft ontvangen. De toezegging krijgt dan de status ‘voldaan’.

Lees voor meer informatie over (het verloop van) de vergadering en de context van de toezegging het verslag, onder Kamerstukken op de homepage van deze site. Of bekijk de vergadering terug via Debat Gemist.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, in de jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling die voor 15 mei 2024 aan de Kamer wordt gestuurd, te informeren over de relatie tussen de Nederlandse voetafdruk en de mondiale gezondheidsstrategie.

TZ202404-031

Toegezegd aan Hirsch, D.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling . De ministers van EZK en voor BuHa-OS zeggen toe in de volgende jaarrapportages Beleidscoherentie voor ontwikkeling aan te geven hoe binnen verschillende ministeries de SDG-toets wordt geïmplementeerd.

TZ202307-057

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling . De minister voor BuHa-OS zegt toe in de volgende jaarrapportage Beleidscoherentie voor ontwikkeling in te gaan op mogelijke aanvullende thema’s en de consultaties die daarover plaatsvinden en hebben gevonden.

TZ202307-054

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt een besloten technische briefing toe over steun aan activisten.

TZ202404-034

Toegezegd aan Dobbe, S.E.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor Medische Zorg zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over hoe verbetering van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van vaccins in het mondiale Zuiden in de toolkit wordt meegenomen, daar waar het Nederlandse bedrijfsleven bij is betrokken.

TZ202404-033

Toegezegd aan Hirsch, D.H.

Toezeggingen

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie . De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, voor het einde van het jaar, een voortgangsrapportage te sturen over de voortgang van de uitvoering van de mondiale gezondheidsstrategie.

TZ202404-032

Toegezegd aan Aardema, M.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister overleg met de minister van EZK of en zo ja, hoe de Kamer nader geïnformeerd kan worden over een Plan B voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld op het gebied van industriële subsidies.

TZ202402-104

Toegezegd aan Zeedijk, F.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer in de voortgangsrapportage over de grondstoffenstrategie te informeren waar de expertise van het Nederlandse bedrijfsleven zit, waar Nederland toegevoegde waarde kan bieden in Afrika en hoe meer toegevoegde waarde in Afrika kan worden

TZ202310-028

Toegezegd aan Thijssen, J.

Toezeggingen

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Toezegging bij Beleidscoherentie voor ontwikkeling . De staatssecretaris van Financiën zegt toe dat hij, gezamenlijk met de minister voor BuHa-OS, de Kamer voor het einde van dit jaar informeert over hoe exportkredietverzekeringen kunnen worden ingezet voor strategische grondstoffen.

TZ202307-052

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister van Buitenlandse Zaken komt in het volgende of daaropvolgende verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug op de verbetering van toezicht op het Europees Vredesfonds.

TZ202212-171

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister gaat de beperking van de landenlijst voor het Social Sutainability Fund heroverwegen, en informeert de Kamer daarover in het verslag van de RBZ/Handel.

TZ202402-103

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Wapenexportbeleid

Toezegging bij Wapenexportbeleid. De minister zegt een vertrouwelijke technische briefing toe over exportbeperkende maatregelen op het gebied van halfgeleidertechnologie en de afweging tussen nationale veiligheid en economie daarbij.

TZ202402-164

Toegezegd aan Tuinman, G.P.

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in het eerste kwartaal van 2024 de evaluatie van Invest International aan de Kamer te sturen.

TZ202310-030

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van de Trade and Technology Council tussen de EU en de VS.

TZ202402-105

Toegezegd aan Bamenga, P.

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel. De minister zal de Kamer informeren zodra er ontwikkelingen zijn in de onderhandelingen over het Mercosur-verdrag.

TZ202402-102