Toezeggingen : Toezegging bij Passend onderwijs

In 2024 volgt nadere informatie naar de Kamer over de verbeteragenda leerlingenvervoer.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04260
Datum: 29 mei 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Passend onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap