Toezeggingen : Toezegging bij Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 4/4)

De minister zegt toe een brief te sturen met wat op hoofdlijnen de consequenties zijn van het aanpassen van de pensioenwet.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Aartsen, A.A. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02899
Datum: 30 mei 2024
Soort activiteit: Plenair debat (tweeminutendebat)
Onderwerp(en): Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 4/4)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer