Toezeggingen : Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

De Kamer ontvangt binnen een week het onderzoek naar het effect van risicoselectie en aselecte steekproeven.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Palmen, S.T.P.H. (Nieuw Sociaal Contract)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00379
Datum: 16 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Discriminatie, racisme en mensenrechten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken