Toezeggingen : Toezegging bij Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

De minister van Buitenlandse Zaken komt in het verslag van een RBZ terug op de nieuwe juridische analyse van de juridische dienst van de Raad over het plaatsen van de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-terrorismelijst.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Paternotte, J.M. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A03227
Datum: 23 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken