Toezeggingen : Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024

De minister informeert de Kamer over de vraag of de 0,6% bijdrage bij de NHG-garantie wellicht minder kan.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Madlener, B. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02490
Datum: 4 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Voortzetting commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector d.d. 21 maart 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken