Toezeggingen : Toezegging bij Acute Zorg

De minister zegt toe de Kamer op de hoogte te houden over wat de EHDS-wetgeving betekent voor het wetsvoorstel over gegevensuitwisseling. (Dat is een toezegging aan het lid Paulusma en het lid Tielen, als rapporteurs op dit onderwerp.)

  • Toegezegd door Dijkstra, P. (Minister voor Medische Zorg)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04880
Datum: 3 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Acute Zorg
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport