Toezeggingen : Toezegging bij Toeslagen

De staatssecretaris zegt toe om uit te zoeken of er een hoogleraar is die Toeslagen in diens portefeuille heeft, voert hierover een warm gesprek met de minister van OCW en komt er voor het zomerreces op terug in de stand-van-zakenbrief.

  • Toegezegd door Vries, A. de (Staatssecretaris Toeslagen en Douane)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06193
Datum: 17 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Toeslagen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiƫn