Toezeggingen : Toezegging bij Juridische beroepen

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer rond de zomer het rapport van het WODC-onderzoek naar de kwaliteit van belangenbehartiging door letselschadespecialisten naar de Kamer te sturen, en in kwartaal drie van 2024 de kabinetsreactie te laten volgen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02740
Datum: 10 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Juridische beroepen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid