Toezeggingen : Toezegging bij Mondiale gezondheidsstrategie

De minister voor BuHa-OS zegt toe de Kamer, in de jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling die voor 15 mei 2024 aan de Kamer wordt gestuurd, te informeren over de relatie tussen de Nederlandse voetafdruk en de mondiale gezondheidsstrategie.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Hirsch, D.H. (GroenLinks-PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02154
Datum: 4 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Mondiale gezondheidsstrategie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking