Toezeggingen : Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

De minister informeert de Kamer in de volgende stand van de uitvoering over de gesprekken met SVB en UWV over regelingen die weinig gebruikt worden en/of complex zijn.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Kisteman, A. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01292
Datum: 2 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitvoering sociale zekerheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid