Toezeggingen : Toezegging bij Circulair bouwen

Voor het zomerreces wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van lopende onderzoeken om meer te sturen op normering, gelijk speelveld en een langetermijnvisie.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Veltman, H.N. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A02057
Datum: 3 apr 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Circulair bouwen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat