Toezeggingen : Toezegging bij Duurzaam vervoer

Dit voorjaar wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van een in te voeren nieuwverkoopverbod voor brom- en snorfietsen.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Dijk, O.C. van (Nieuw Sociaal Contract)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05781
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Duurzaam vervoer
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat