Toezeggingen : Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

In het tweede kwartaal komt de minister met een update ten aanzien van Kronenburg.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Paternotte, J.M. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06875
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staat van de volkshuisvesting
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken