Toezeggingen : Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Eind eerste kwartaal doet de minister een stand van zaken aan de Kamer toekomen inzake een vervolgaanpak permanente bewoning van recreatieparken.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Groot, P.C. de (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06875
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staat van de volkshuisvesting
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken