Toezeggingen : Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

In het tweede kwartaal doet de minister een gezamenlijke voortgang van de regionale woondeals en voortgang van het programma woningbouw aan de Kamer toekomen, en daarin zal uitgebreider worden ingegaan op de kritische succesfactor.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06875
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Staat van de volkshuisvesting
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken