Toezeggingen : Toezegging bij Maritiem

De minister zal de Kamer over ruim een maand schriftelijk een stand van zaken omtrent varend ontgassen doen toekomen. Hij betrekt daarbij ook de positie van de schipper.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Dijk, O.C. van (Nieuw Sociaal Contract)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06468
Datum: 8 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Maritiem
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat