Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer te infomeren over evaluaties van langlopende revolverende fonden met het oog op eventuele heroverwegingen

  • Toegezegd door Leeuwen, G.E.W. van (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A00713
Datum: 31 jan 2024
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer