Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe de Kamer voor de zomer 2024 te informeren over het onderzoek naar toezicht op en kwaliteit van bewindvoering.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Kent, B. van (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05442
Datum: 1 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid