Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

De minister zegt toe uit te zoeken of het op lokaal niveau mogelijk is om arbeidsrechtelijke maatregelen te nemen en de Kamer hier voor de zomer van 2024 over te informeren.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Patijn, M.H. (GroenLinks-PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05852
Datum: 25 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmarktbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid