Toezeggingen : Toezegging bij Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024

De staatssecretaris zegt toe over hbo-medewerkers (als coördinerend professional), dat er meer informatie op papier naar de Kamer toekomt bij de volgende voortgangsbrief Jeugd, te ontvangen voor de zomer 2024.. Het Nederlands Jeugdinstituut wordt betrokken bij het vormgeven van de maatschappelijke dialoog hierover..

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06347
Datum: 29 jan 2024
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport