Toezeggingen : Toezegging bij Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt toe de brief over de Europastrategie voor het SO Landbouw- en Visserijraad (26/27 februari), inbreng op 19 februari 2024, naar de Kamer te sturen, met daarbij een inspanningsverplichting om deze voor de begrotingsbehandeling LNV 2024 aan de Kamer te doen toekomen;

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07545
Datum: 17 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit