Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de eerste week van februari te informeren over de inrichting van het schadefonds voor Ter Apel.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04297
Datum: 20 dec 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid