Toezeggingen : Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

De Staatssecretaris zal over Health in All Policies een breder verslag doen in de voortgangsrapportage die in november binnenkomt.

  • Toegezegd door Ooijen, M. van (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Toegezegd aan Paulusma, W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03609
Datum: 11 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Integraal Zorgakkoord
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport