Toezeggingen : Toezegging bij Integraal Zorgakkoord

In de voortgangsbrief over het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt wordt door de Minister voor Langdurige Zorg en Sport een actueel overzicht opgenomen van de in- en uitstroom van wijkverpleegkundigen. Deze brief komt in het voorjaar van 2024.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Plas, C.A.M. van der (BBB)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03609
Datum: 11 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Integraal Zorgakkoord
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport