Toezeggingen : Toezegging bij Situatie in Gaza

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in de volgende rapportage Wapenexport (in 2024) nader in te gaan op de mogelijkheden om in te grijpen in de werking van de Regeling algemene vergunning NL009.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07497
Datum: 23 nov 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Situatie in Gaza
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken