Toezeggingen : Toezegging bij Leefomgeving

De Kamer zal worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het invoeren van een onafhankelijk schadeloket voor burgers die schade hebben ondervonden van grote infrastructurele projecten, breder dan alleen de verwachte verbreding van dijken.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Beckerman, S.M. (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04200
Datum: 26 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Leefomgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat