Toezeggingen : Toezegging bij Jeugdbescherming

De minister komt in de jeugdbrief van december 2023 terug op de vraag van het lid Maeijer over de inzet van het netwerk en het opstellen van een familieplan om uithuisplaatsing te voorkomen.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Maeijer, V. (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05103
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Jeugdbescherming
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid