Toezeggingen : Toezegging bij Iran

De minister zegt toe om het draagvlak in de EU voor plaatsing van de IRGC op de mensenrechtensanctielijst te verkennen en de Kamer daarover te informeren.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Sjoerdsma, S.W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05988
Datum: 25 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Iran
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken