Toezeggingen : Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

De minister informeert de Kamer begin 2024 over de lopende onderzoeken rondom stagevergoedingen in het hoger onderwijs en zal hierbij ook zijn inzet met de Kamer delen. In afwachting daarvan zal hij de Kamer nog voor het tweeminutendebat informeren over een aantal vragen die over dit onderwerp tijdens het debat zijn gesteld door de aanwezig leden.

  • Toegezegd door Dijkgraaf, R.H. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06484
Datum: 18 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport