Toezeggingen : Toezegging bij Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector

De staatssecretaris van BZK is voornemens de Kamer aan het einde van 2023 te informeren over de wijze van uitvoering van de motie-Van der Laan/Abdulaziz over onderzoeken hoe sporters en dansers uit de jeugdselectie onder de Wet bescherming klokkenluiders of een andere passende voorziening kunnen vallen (Kamerstuk 35851-58).

  • Toegezegd door Huffelen, A.C. van (Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06484
Datum: 18 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Rapport 'Schaduwdansen' over grensoverschrijdend gedrag in de danssector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport