Toezeggingen : Toezegging bij Gehandicaptenbeleid

De minister voor LZS stuurt de Kamer uiterlijk begin 2024 een eerste aanzet van de werkagenda behorende bij de meerjarige nationale strategie voor het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierin wordt een overzicht gedeeld met onderwerpen waarover het gaat en de acties die ondernomen worden.

  • Toegezegd door Helder, C. (Minister voor Langdurige Zorg en Sport)
  • Toegezegd aan Werner, L.M. (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05935
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gehandicaptenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport