Toezeggingen : Toezegging bij Externe veiligheid

De Kamer wordt geïnformeerd over de wijze waarop de motie-Haverkort c.s. (Kamerstuk 22343, nr. 365) over het register van zeer zorgwekkende stoffen baseren op reeds bij de omgevingsdiensten aanwezige informatie wordt uitgevoerd.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Haverkort, E.A. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06826
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Externe veiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat