Toezeggingen : Toezegging bij Externe veiligheid

Binnen twee weken wordt de Kamer geïnformeerd over de mogelijkheden voor het opleggen van de norm van 500 mg stikstofdioxide per m2 voor de kooksfabrieken van Tata Steel binnen het vergunningverleningstraject n.a.v. de motie-Bouchallikh.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Klaver, J.F. (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06826
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Externe veiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat