Toezeggingen : Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

De minister stuurt de Kamer voor de OCW-begrotingsbehandeling 2024 een brief met een overzicht van opties voor rentemaatregelen (specifiek het renteplafond) op studieleningen en beantwoordt in die brief ook de vraag of in het verleden negatieve rente op staatsobligaties is losgekoppeld geweest van de hoogte van de rente van studieleningen.

  • Toegezegd door Dijkgraaf, R.H. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05816
Datum: 11 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap