Toezeggingen : Toezegging bij Gesubsidieerde rechtsbijstand

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer voor 27 oktober 2023 te informeren over de indexeringssystematiek voor de sociale advocatuur.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03784
Datum: 14 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gesubsidieerde rechtsbijstand
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid