Toezeggingen : Toezegging bij Inburgering en integratie

De minister zal voor de zomer van 2024 de balans in het boetesysteem van het huidige inburgeringsstelsel (Wi2021) analyseren, en gaat daar ook in op de huidige praktijk van de toepassing van stokken achter de deur.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02890
Datum: 27 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Inburgering en integratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid