Toezeggingen : Toezegging bij Erfgoed

Voor de verkiezingen ontvangt de Kamer de stand van zaken betreffende de herbestemming van monumenten en een update met betrekking tot de vereenvoudiging hiervan.

  • Toegezegd door Uslu, G. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04918
Datum: 4 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Erfgoed
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap