Toezeggingen : Toezegging bij Afrikastrategie

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de Kamer bij de begrotingsstukken van BuHa-OS te informeren over de voortgang van de Afrikastrategie, waaronder de progressie die wordt gemaakt op het gebied van gelijkwaardigheid. Het maatschappelijk middenveld wordt bij de uitvoering, monitoring en evaluatie betrokken, (Thijssen en Bisschop)

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Thijssen, J. (PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05293
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Afrikastrategie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking