Toezeggingen : Toezegging bij Hoofdrailnetconcessie (HRN)

De staatssecretaris zegt aan de leden De Hoop (PvdA) en Van der Graaf (CU) toe om in een brief terug te komen op de dienstregeling en minimale bedieningstijden betreffende de verbinding Zwolle-Leeuwarden-Groningen.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Hoop, H.E. de (PvdA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03908
Datum: 26 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hoofdrailnetconcessie (HRN)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat