Toezeggingen : Toezegging bij Hoofdrailnetconcessie (HRN)

De staatssecretaris komt in een brief terug onder welke voorwaarden ACM wél kan toetsen op het economisch evenwicht (EET) bij een capaciteitsaanvraag op het spoor. Tevens besteed zij in deze brief ook aandacht aan het proces van capaciteitstoewijzing bij ProRail.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Minhas, F.B. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03908
Datum: 26 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hoofdrailnetconcessie (HRN)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat