Toezeggingen : Toezegging bij Hoofdrailnetconcessie (HRN)

De staatssecretaris zegt toe om tevens een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar (andere) maatregelen om de spits te vermijden en te verlichten. Over het plan van aanpak en de andere toezeggingen op het gebied van tariefdifferentiatie informeert zij op korte termijn de Kamer.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Minhas, F.B. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03908
Datum: 26 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hoofdrailnetconcessie (HRN)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat