Toezeggingen : Toezegging bij Hoofdrailnetconcessie (HRN)

De staatssecretaris zegt toe vóór 2026 geen nieuw tariefstelsel in te voeren. Tevens kan deze invoering niet plaatsvinden zonder goedkeuring van de Kamer. Dit neemt zij op in de HRN-concessie.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03908
Datum: 26 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Hoofdrailnetconcessie (HRN)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat