Toezeggingen : Toezegging bij Acute situatie Marokko en Libië

De minister zal op basis van lessons learned uit Turkije en Marokko meer centrale coördinatie inrichten voor particuliere initiatieven bij een volgende ramp en de Kamer hierover informeren, indien mogelijk vóór het nog te plannen tweeminutendebat.

  • Toegezegd door Schreinemacher, E.N.A.J. (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06236
Datum: 25 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Acute situatie Marokko en Libië
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking